หากพูดถึงบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ทิพยะประกันภัยคงเป็นบริษัทที่มีชื่ออยู่ในอันดับต้นๆของการนำมาตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อประกันภัยในแต่ละครั้งเพราะสาเหตุที่มีผู้คนให้ความนิยมและซื้อประกันภัยของบริษัททิพยะประกันภัยเป็นจำนวนมากต่อปีวันนี้เราจึงจะมาพูดถึงบริษัทประกันภัย รถยนต์ให้ทุกท่านได้ทราบว่าการซื้อประกันภัยจากทางบริษัทนี้นั้นคุ่มค่ามากน้อยเพียงใด

ข้อดีของการเลือกซื้อประกันภัย รถยนต์

มีประกันภัยภาคสมัครใจให้ทุกท่านได้เลือกซื้อถึง 4 ประเภทตามความต้องการของผู้ใช้งานรถยนต์ ดังนี้

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

คุ้มครองการรับผิดชอบของชีวิตร่างกายของทั้งบุคคลภายนอกและผู้ที่โดยสารมาในรถยนต์ของท่านที่เอาประกันภัย

คุ้มครองการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าคู่กรณี

คุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์ผู้ใช้ประกันภัย

คุ้มครองรถยนต์ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือรถยนต์ของท่านเกิดสูญหาย

มีการคุ้มครองเพิ่มเติมคือประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

คุ้มครองการรับผิดชอบของชีวิตร่างกายของทั้งบุคคลภายนอกและผู้ที่โดยสารมานรถยนต์ของท่านที่เอาประกันภัย

คุ้มครองการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าคู่กรณี

คุ้มครองรถยนต์ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือรถยนต์ของท่านเกิดสูญหาย

มีการคุ้มครองเพิ่มเติมคือประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

คุ้มครองการรับผิดชอบของชีวิตร่างกายของทั้งบุคคลภายนอกและผู้ที่โดยสารมานรถยนต์ของท่านที่เอาประกันภัย

คุ้มครองการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าคู่กรณี

มีการคุ้มครองเพิ่มเติมคือประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่

  • การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 มีทั้งแบบ 2 พลัสและ 3 พลัส มีการคุ้มครองดังต่อไปนี้

คุ้มครองการรับผิดชอบของชีวิตร่างกายของทั้งบุคคลภายนอกและผู้ที่โดยสารมานรถยนต์ของท่านที่เอาประกันภัย

คุ้มครองการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าคู่กรณี

คุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์ผู้ใช้ประกันภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นหากชนสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะประกันภัยไม่คุ้มครอง

คุ้มครองรถยนต์ในกรณีที่เกิดไฟไหม้หรือรถยนต์ของท่านเกิดสูญหาย (ในประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัสเท่านั้นที่คุ้มครอง)

มีการคุ้มครองเพิ่มเติมคือประกันภัยค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่

แต่ละประเภทของการประกันภัยมักจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปและราคาก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน แต่ที่สำคัญในการเลือกซื้อประกันในแต่ละครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุปีของรถยนต์ท่านเช่นกันเพราะมีข้อกำหนดไว้อยู่ว่ารถยนต์หากใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไปก็ไม่สามารถที่จะซื้อประกันภัยชั้น 1 ได้จะต้องใช้ประกันภัยประเภทอื่นแทน สำหรับเรื่องราคานั้นต้องขึ้นอยู่กับประวัติการขับขี่ของท่านว่าขับขี่รถยนต์มีความระมัดระวังมากน้อยเพียงใดและเคยเคลมประกันรถยนต์มาแล้วเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปีหากว่าท่านไม่เคยเคลมประกันเลยค่าประกันภัยรถยนต์ของท่านก็จะถูกลงทุกๆปี