บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ดีไหม

เพราะในปัจจุบัน มีบริษัทที่เกี่ยวกับสินเชื่อมากมาย โดยเฉพาะการนำรถประเภทต่างๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ที่เพียงแค่มีชื่อคุณและไม่ติดไฟแนนซ์ ก็จะทำให้ได้เงินก้อนไปครอบครองง่ายๆ ด้วยเงื่อนไขและการตกลงของแต่ละบริษัท ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ที่มีชื่อเสียง และมีผู้ใช้บริการมากมาย เกี่ยวกับการจัดการทางด้านสินเชื่อ และทางบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง เองก็เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นแล้ว เพื่อนำเงินที่ได้ไปขยายการเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ถือเป็นการวางแผนการตลาดอย่างหนึ่งของการต่อยอดเงินให้เป็นเงิน

  • บริษัทเมืองไทยลิสซิ่งเตรียมขยายสาขากว่าหนึ่งพันแห่ง
    บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ได้วางแผนเข้าไปในตลาดหุ้น เพื่อต่อยอดเงินทุนสำหรับการหมุนเวียนมาใช้ในกิจการ รวมทั้งวางแผนที่จะคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และยังมีแผนที่จะขยายสาขาของบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง กว่าหนึ่งพันสาขา และจะทำการเพิ่มยอดการให้สินเชื่อกว่า 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2560 โดยบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เพราะ บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ถือได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสินเชื่อเกี่ยวกับทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยที่ผ่านมาได้มีการปล่อยสินเชื่อไปกว่าเจ็ดแสนสัญญา
  • บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ผู้นำในตลาดสินเชื่อ
    บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคล และยังเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ในระดับประเทศ เพราะมีประสบการณ์มานานกว่า 22 ปี จึงมีส่วนทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี สำรวจได้จากพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมดกว่าหกพันห้าร้อยล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์กว่าห้าพันสี่ร้อยล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และรถยนต์เพื่อการเกษตร รวมถึงสินเชื่อส่วนบุคคล
  • บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    ในช่วง3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นและเติบโตในเรื่องธุรกิจขึ้นอย่างก้าวกระโดดมาโดยตลอด ทั้งนี้เป็นผลจากการที่บริษัทมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง และแม้ว่าจะมีการขยายพอร์ตลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังสามารถรักษาคุณภาพลูกหนี้ให้อยู่ในระดับที่ดีโดยมีหนี้สูญอยู่ในระดับที่ต่ำ เพราะมีฐานลูกค้าจำนวนมากที่มีการประกอบอาชีพ หลาก หลายและกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศไทย ทำให้เป็นการกระจายความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อได้ บริษัทยังมีระบบการติดตามหนี้เพื่อประสิทธิภาพ

บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง เป็นผู้นำตลาดการให้สินเชื่อกับลูกค้าระดับรากหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซึ่งเปิดโอกาสให้คนที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงบริการทางเงินของระบบธนาคารพาณิชย์หรือแหล่งเงินทุนใหญ่ๆ ที่จะนำมาใช้พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของตนเองได้ ที่สำคัญดีกว่าการไปกู้เงินนอกระบบ เพราะมีอัตราดอกเบี้ยมหาโหด นั่นเอง