car_52

การจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสองเป็นวิธีที่หลายๆ คนหันมาใช้บริการกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสองจะทำให้คุณมีเงินหมุนในช่วงเวลาที่สภาพการเงินไม่คล่อง ซึ่งประโยชน์ของการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง หรือสินเชื่อเช่าซื้อรถ จะทำให้คุณเป็นเจ้าของรถได้ง่าย ๆ โดยสามารถเปลี่ยนจากการใช้เงินจำนวนมากสำหรับการชำระครั้งเดียว มาเป็นเลือกผ่อนชำระ หรือเป็นรายงวด ตามความสะดวกของผู้เช่าซื้อ ถือเป็นทางเลือกใหม่โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

ข้อดีของการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง
การจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสองถือเป็นทางเลือกใหม่โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งค่าผ่อนชำระ จะเป็นแบบคงที่ตลอดอายุสัญญา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินให้กับคุณได้ เพราะอายุสัญญามีระยะยาว ทำให้คุณสามารถช่วยลดภาระในการผ่อนชำระแต่ละงวด เพื่อไม่ให้เป็นจำนวนเงินที่มากเกินไป โดยคุณสามารถ เลือกเวลาที่เหมาะสมในการชำระค่างวดได้ และเงื่อนไขของการเช่าซื้อสามารถยืดหยุ่นได้ และไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการพิจารณา การการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง หรือการทำสัญญาเช่าซื้อรถ จะเกี่ยวพันกับเงินในกระเป๋าของคุณ เป็นระยะเวลา 3 – 7 ปี ซึ่งก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างนาน

การพิจารณาการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง
ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพิจารณา ของคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงผู้ค้ำประกัน เพื่อที่จะทำการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยคุณภาพทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสาขาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและตรวจสอบเอกสารแสดงที่มาของรายได้ของคุณและผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบยังสถานที่จริง เพื่อใช้ในการพิจารณาสภาพการใช้งานและสภาพคล่องของหลักประกัน

การกำหนดวงเงินการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง
สำหรับการกำหนดวงเงินของสินเชื่อและหลักประกันแต่ละประเภท หรือการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง ซึ่งเป็นหลักประกันประเภทรถ จะมีการพิจารณาจากชนิด อายุ ยี่ห้อ รุ่น และความนิยมหากเป็นรถสี่ล้อ จะต้องมีอายุไม่เกิน 15 ปี และรถจักรยานยนต์มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือประเมินตามสภาพของหลักประกัน เมื่อต้องการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง คุณสามารถติดต่อขอสินเชื่อผ่านทางสาขาหรือตัวแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารประกอบการขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารด้านการเงิน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองเงินเดือน สำเนาสมุดเงินฝาก เล่มทะเบียนรถฉบับจริง ฯลฯ

เจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดการให้สินเชื่อ การจัดสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย รวมถึงระยะเวลาการผ่อนชำระ หากลูกค้าตกลงและยอมรับในเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์ มอเตอร์ไซค์มือสอง เจ้าหน้าที่สาขาจะบันทึกข้อมูลเพื่อรอวิเคราะห์และอนุมัติอีกครั้ง