รีไฟแนนซ์รถยนต์

  รีไฟแนนช์ อีกทางเลือกของคนมีรถ

        รถยนต์ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของใครหลายๆคน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตแล้ว รถเองก็ยังเป็นตัวบอกถึงสถานะทางสังคมด้วย หนุ่มสาวสมัยนี้หากใครไม่มีรถเป็นของตัวเองนั้นก็อาจจะถูกมองข้ามไปได้เลยทีเดียว นอกจากนั้นรถเองก็ยังเป็น “ทุน” สำหรับการหมุนเงินด้วย ไม่ว่าจะเป็น การขอสินเชื่อรถแลกเงิน หรือว่าการรีไฟแนนซ์

คำถามที่ว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์ ธนชาต ดีอย่างไร? นั้น

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ การรีไฟแนนซ์ กันก่อน การรีไฟแนนซ์ หมายถึง การที่เราทำสัญญาเช่าซื้อรถคันเดิมอีกครั้ง หลังจากที่ชำระมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะประเมินจากสภาพรถปัจจุบัน  ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายคือ นาย ก. ซื้อรถกระบะคันหนึ่ง ราคา 500,000 บาท โดยผ่อนชำระมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี จาก 7 ปี ดังนั้น นาย ก.จะเหลือระยะเวลาการผ่อนรถอยูอีก 2 ปี (วงเงินประมาณ 100,000 บาท)  แต่เนื่องจาก นาย ก. เกิดมีปัญหาต้องการใช้เงิน จึงขอทำการรีไฟแนนซ์รถกับธนาคารธนชาต โดยทางสถาบันทางการเงินประเมินรถของนาย ก. หลังจากใช้ไป 5 ปี คือ 300,000 บาท เมื่อ นาย ก. ทำการรีไฟแนนซ์จึงได้เงิน 300,000 บาท หักออกจากที่ค้างไว้กับธนาคาร 100,000 บาท นาย ก. จึงได้เงินสุทธิ 200,000 บาท โดย นาย ก. ต้องผ่อนชำระกับสถาบันการเงินที่ทำการรีไฟแนนซ์อีก 4 ปี จึงจะหมดภาระ เป็นต้น นอกจากนั้นหากคุณเป็นลูกค้าชั้นดีไม่มีประวัติการผิดนัดชำระทางธนาคารธนชาต อาจจะเพิ่มวงเงินมากกว่าปกติได้

 สถาบันที่รับรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์ มีสถาบันทางการเงินรับอยู่ทั่วไป ผมขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

สถาบันทางการเงิน สถาบันทางการเงิน(ธนาคาร)ได้เปิดรับการรีไฟแนนซ์รถทั้งมือหนึ่ง และมือสองตามสภาพของรถ เราสามารถทำการรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่ได้เลย หรือว่า เราสามารถปิดกับสถาบันเดิมแล้วไปรีไฟแนนซ์กับสถาบันใหม่ก็ได้โดยข้อดีของธนาคาร ยกตัวอย่างเช่น ธนาชาต จะมีการดำเนินการที่แน่นอน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ที่ไม่ใช่สถานบันทางการเงิน นอกจากธนาคารแล้ว ยังมีกลุ่มทุนต่างๆที่คอยให้บริการการรีไฟแนนซ์อยู่ ไม่ว่าจะเป็นตามเต็นท์รถต่างๆ โดยจะนำเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า ธนาคาร มาจูงใจ

 รายละเอียดการรีไฟแนนซ์

การรีไฟแนนซ์นั้น มีรายละเอียดบางอย่างที่เราต้องเข้าใจ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ (ข้อ 1-3 ต้องมีทั้งผู้ขอ และผู้ค้ำ)

สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน

สำเนารับรองเงินเดือน

สำเนากรมธรรม์รถ (อย่างน้อยต้อง ประเภท 3)

รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ และประเมินราคา

 ก่อนจะรีไฟแนนซ์

ก่อนที่จะทำการรีไฟแนนซ์นั้น ผมอยากจะให้ทุกคน “ตั้งสติ” และ “วางแผน” การชำระเงินคืนอย่างรอบด้าน เนื่องจากการรีไฟแนนซ์นั้น นอกจากเราจะต้องจ่ายค่างวดแล้ว รถที่เราใช้สภาพก็เสื่อมลง แนะนำว่าควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อน โดยทางธนาคารธนชาตจะมีเจ้าหน้าคอยให้คำปรึกษาพร้อมแสดงรายจ่าย ค่างวด เพื่อให้เราสามารถวางแผนได้เหมาะสมอีกด้วย