image-209
ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เราเรียกกันว่า ประกันภัยรถยนต์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังกังวลอยู่ เพราะรู้จะทำอันไหน เดี๋ยวนี้บริษัทประกันภัยรถยนต์มีระดับประกันแตกต่างกันไปตั้งแต่ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่ง ไปจนถึงประกัน 3+ แต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่า ประกัน 3+ คืออะไรวันนี้เรามาดูกัน ประกัน 3+ คืออะไร ก่อนที่เราจะต้องไปจ่ายเงินซื้อประกันภัยคุ้มครองรถยนต์ เรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่า ประกัน 3+ คืออะไร ประกัน 3+ คือประกันภัยคุ้มครองรถในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินบางอย่าง ซึ่งประกัน 3+ นี้ถือว่าเป็นระดับประกันที่เกือบจะต่ำที่สุดแล้วครอบคลุมกรณีฉุกเฉินเป็นบางกรณีเท่านั้น แต่ว่ามีกรณีไหนบ้างล่ะ ประกัน 3พลัส คุ้มครองกรณีไหนบ้าง หากเราตัดสินใจจะทำประกัน 3พลัส แล้วต้องรู้ก่อนนะว่า ประกัน 3พลัส ครอบคลุมคุ้มครองกรณีไหนบ้าง อย่างแรกเลยก็คือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วเราเป็นฝ่ายผิดประกัน 3พลัส จะรับผิดชอบคู่กรณี(เหมือนประกันชั้น 3 ธรรมดา) และรับผิดชอบเราด้วยแต่วงเงินจะน้อยกว่า แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องจำไว้เลยว่า ประกัน 3+ ครอบคลุมไม่ถึงเรื่องนี้ สำหรับขอบเขตที่ ประกัน 3+ ครอบคลุมนั้น มีอยู่อย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจก็คือ ประกัน 3+ จะไม่ให้เคลมประกันอุบัติเหตุถ้าคู่กรณีของเรานั้นไม่ใช่ยานพาหนะทางบก อย่างเช่น ชนเสาไฟฟ้า ตกถนน ไฟไหม้ รถหาย โดนหินกระแทกกระจกหน้าแตก เป็นต้น ...