Archives for พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ มีค่าโอนกี่บาท ในปัจจุบัน

image-288
การโอนรถมอเตอร์ไซค์ ตามกฎหมายซึ่ง ความหมายพระราชบัญญัติรถยนต์ มาตรา 17 พ.ศ.2522 ที่ผู้โอนและผู้รับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องมีหน้าที่แจ้งต่อนายทะเบียน เฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ของรถและเป็นรถที่ทำการจดทะเบียนแล้ว ส่วนการโอนสิทธิครอบครองรถ ที่จดทะเบียนอย่างการเปลี่ยนผู้เช่าซื้อจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่ง ในระบบทะเบียนรถ ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ที่รายการทางทะเบียนรถจะทำการแก้ไขและเปลี่ยนในรายการผู้ครอบครองซึ่งหมายถึงผู้เช่าซื้อเท่านั้น ขั้นตอนการให้บริการการโอนรถมอเตอร์ไซค์ ขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการใช้แบบคำขอโอน และรับโอนเพื่อยื่นคำร้องขอโอนรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมหลักฐาน ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ มีการนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และมีการชำระเงินค่าธรรมเนียม การเสียภาษีรถและรับใบคู่มือจดทะเบียนรถ โดยรอบระยะเวลามาตรฐาน ของการให้บริการ จะเฉลี่ยที่ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ในกรณีเฉพาะรถของประชาชน ที่มีการติดต่อเป็นรายคันและไม่รวมกรณีเอกสารที่ไม่ครบถ้วน หรือกรณีตรวจสภาพรถไม่ผ่าน การโอนรถมอเตอร์ไซค์ กรณีดำเนินการด้วยตนเอง การโอนรถมอเตอร์ไซค์ จะต้องมีสมุดเล่มทะเบียนโดยจะต้องมีเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อสำหรับลงลายมือชื่อในช่องผู้ถือกรรมสิทธิ์ ส่วนใบคำขอโอนและรับโอน ให้ใช้แบบฟอร์มของสำนักงานขนส่ง พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชน ของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน เมื่อจัดการทำตามขั้นตอนต่างๆ และเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ก็สามารถรับสมุดเล่มทะเบียนคืนพร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย หากต้องการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ทรัพย์สินที่ต้องการโอนหรือชำระค่า พรบ.รถจักรยานยนต์ รวมถึงค่าภาษีอากรให้แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ได้ทันที อัตราค่าธรรมเนียมใน การโอนรถยนต์ ค่าธรรมเนียมการโอน 105 บาท จากนั้นนำรถเข้าตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ โดยนำรถที่ต้องการโอนกรรมสิทธิ์ ไปทำการตรวจสภาพ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ไปรอดำเนินการที่ช่องรับเอกสาร และทำการประเมินราคา เมื่อเจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารและทำการประเมินราคาเมื่อเสร็จแล้ว ...

ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่ไหนดี ? เรามีคำตอบ

image-50
พ.ร.บ. สองล้อ ต้องมี รถจักรยานยนต์นอกจากความพร้อมของสภาพรถแล้วสิ่งที่เจ้าของรถต้องไม่มองข้ามเลยนั่นคือ การต่อ พ.ร.บ.  และภาษีประจำปี ของรถจักรยานยนต์ของตนเอง โดยการต่อ พ.ร.บ.  นั้นเป็นการทำตามกฎหมายด้วย ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ที่ไหนดี นั้น ก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนว่า พ.ร.บ.  คืออะไร พ.ร.บ.  มาจากคำว่า การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ โดยการต่อ พ.ร.บ.  มาจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยจุดประสงค์คือการคุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้ประสบเหตุจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ดังนั้นหากไม่ทำ ผิดกฎหมาย (แถมพี่ตำรวจชอบดูด้วยนะตรงนี้) การต่อ พ.ร.บ.  ต้องเตรียมอะไรบ้าง การต่อ พ.ร.บ.  นั้นสิ่งแรกที่ต้องเตรียมเลยคือสภาพรถเนื่องจากว่าหากรถของเรามีสภาพเก่าคือมีอายุเกิน 5 ปี ต้องเช็คกันนิดหนึ่งเพราะว่าต้องเอารถไปเข้าตรวจสภาพกับ ต.ร.อ. (สถานตรวจสภาพรถเอกชน) ดังนั้นอุปกรณ์เสริมต่างๆนี่เอาออกเลย เพื่อความชัวร์เช็คการสตาร์ท แตร ไฟ ไฟเลี้ยงต่างๆ ก็ได้แล้ว แต่หากรถอายุไม่เกิน 5 ปี ก็ไม่ต้องตรวจ (แต่อุปกรณ์เสริมก็เอาออกอยู่ดี) ขั้นตอนการต่อ พ.ร.บ.   หลังจากพร้อมแล้วเราก็ไปต่อ ...