image-60
  รีไฟแนนช์ อีกทางเลือกของคนมีรถ         รถยนต์ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของใครหลายๆคน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตแล้ว รถเองก็ยังเป็นตัวบอกถึงสถานะทางสังคมด้วย หนุ่มสาวสมัยนี้หากใครไม่มีรถเป็นของตัวเองนั้นก็อาจจะถูกมองข้ามไปได้เลยทีเดียว นอกจากนั้นรถเองก็ยังเป็น “ทุน” สำหรับการหมุนเงินด้วย ไม่ว่าจะเป็น การขอสินเชื่อรถแลกเงิน หรือว่าการรีไฟแนนซ์ คำถามที่ว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์ ธนชาต ดีอย่างไร? นั้น ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจ การรีไฟแนนซ์ กันก่อน การรีไฟแนนซ์ หมายถึง การที่เราทำสัญญาเช่าซื้อรถคันเดิมอีกครั้ง หลังจากที่ชำระมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งจะประเมินจากสภาพรถปัจจุบัน  ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายคือ นาย ก. ซื้อรถกระบะคันหนึ่ง ราคา 500,000 บาท โดยผ่อนชำระมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี จาก 7 ปี ดังนั้น นาย ก.จะเหลือระยะเวลาการผ่อนรถอยูอีก 2 ปี (วงเงินประมาณ 100,000 บาท)  แต่เนื่องจาก นาย ก. เกิดมีปัญหาต้องการใช้เงิน จึงขอทำการรีไฟแนนซ์รถกับธนาคารธนชาต โดยทางสถาบันทางการเงินประเมินรถของนาย ก. หลังจากใช้ไป ...